+421 (0) 948 227 354 info [at] maxilver.sk
Máte
v nákupnom košíku.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je IdeaSoft, s.r.o., Fraňa Kráľa 486/ 39, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46544976, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

    Kontaktné údaje predávajúceho:
    email: info (zavináč) maxilver.sk
    telefón: +421 (0) 948 / 227 354
    poštová adresa: IdeaSoft, s.r.o., Krušpánová 30, 851 10 Bratislava
    číslo účtu pre bezhotovostné platby: 520700-4200423620/8360


2. Objednávanie
    V našom internetovom obchode môžete nakupovať s registráciou aj bez registrácie.
    Ak sa zaregistrujete (založíte si u nás elektronický účet), získate tým možnosť pridávať produkty do svojho súkromného zoznamu tipov, platobným procesom prechádzate omnoho rýchlejšie, môžete prezerať a sledovať svoje objednávky, získavať zľavy a využívať ďalšie pokročilé funkcie.

    Objednávky môžete posielať tiež emailom, na adresu info (zavináč) maxilver.sk

    Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká od momentu záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

    Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať aj telefonicky na čísle 0948 / 227 354 (len počas pracovných dní, 9:00-16:00).


3. Zrušenie objednávky kupujúcim
    Pokiaľ Vaša objednávka nebola odoslaná na Vašu dodaciu adresu, môžete ju kedykoľvek zrušiť. (Tým nie je nijako obmedzené Vaše právo na vrátenie tovaru.)

    Ak sa tak rozhodnete, kontaktujte nás prosím čo najskôr a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak ste za tovar zaplatili vopred, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.


4. Zrušenie objednávky predávajúcim
    Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť, a to najmä v týchto prípadoch:

    - kupujúci uviedol nesprávne alebo zavádzajúce údaje
    - kupujúci v minulosti neprebral dobierku a neuhradil vzniknuté náklady na doručenie
    - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazne zmenila jeho cena
    - kupujúci si zvolil platbu vopred a do 7 dní od potvrdenia objednávky neuhradil cenu tovaru


5. Cena tovaru
    Cena tovaru je uvedená s DPH a zahŕňa aj cenu základnej darčekovej škatuľky vhodnej pre objednaný šperk. Cena nezahŕňa poplatok za doručenie (poštovné).

6. Spôsob platby a cena za poštovné
    Za tovar je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:
    1. Pri preberaní dobierky.
    2. Uhradením sumy vopred na bankový účet. Pri platbe vopred na účet ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby produktov, ak o to zákazník požiada.

    Cena poštovného pri dobierke bez poistenia je 6 EUR s DPH.
    Cena poštovného pri dobierke s poistením je 6 EUR s DPH.
    Cena poštovného bez poistenia pri platbe vopred bankovým prevodom je 6 EUR s DPH.
    Cena poštovného pri odosielaní do Českej republiky je 10 EUR s DPH.

7. Dodanie tovaru a dodacie lehoty
    Tovar zasielame kurérom Slovenskej pošty alebo kuriérom DPD. Tovar, pri ktorom je dostupnosť „na sklade“, posielame zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 2-3 týždňov.

   O odoslaní tovaru Vás budeme informovať emailom.

8. Neprebratie dobierky kupujúcim
    Neprebratie tovaru odoslaného na dobierku je považované za vážne porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci je v takom prípade oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď sa tovar vrátil na adresu predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Odstúpením od zmluvy v takomto prípade nie je nijako dotknutý nárok na vymáhanie zmluvnej pokuty. (K uplatňovaniu zmluvnej pokuty pristupujeme len vo výnimočných prípadoch; vo všeobecnosti uprednostňujeme dohodu s kupujúcim.) V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu, súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.
 
9. Záruka možnosti vrátenia tovaru
    Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode Maxilver.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru resp. odo dňa doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Nepoškodený, v pôvodnom šperkovom obale je potrebné doručiť do uvedenej lehoty na našu adresu spolu s písomným vyjadrením o odstúpení od kúpnej zmluvy (pokiaľ ste ho neposlali osobitne) - nezabudnite uviesť číslo objednávky (prípadne priložte kópiu faktúry), aký tovar vraciate (pokiaľ vraciate len časť objednávky) a číslo Vášho účtu alebo adresu, kam Vám máme vrátiť peniaze.

    Tovar musí byť zabezpečený proti obíjaniu pri preprave napr. bublinkovou fóliou, sáčkom; prstene riadne zapichnuté v molitane. V prípade, že sa tovar pri preprave poškodí nesprávnym zabalením šperku, tovar bude po uhradení nákladov na spätné zaslanie vrátený zákazníkovi.

    Po doručení tovaru na našu adresu v pôvodnom stave Vám vrátime plnú zaplatenú sumu za tovar na Vami zadaný účet. V prípade, ak ste platili vopred na účet (nie dobierkou), vrátime Vám aj zaplatené poštovné (okrem prípadov uvedených ďalej).
    Poštovné sa nevracia v prípade, keď vraciate len časť objednávky (napr. ste si objednali dvojo náušníc a jedny vraciate naspäť). Poštovné tiež nevraciame pri vrátených zásielkach doručovaných mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že zákazník žiada vrátiť peniaze poštovou poukážkou na adresu (nie na účet), vrátená suma sa zníži o poštový poplatok, ktorý činí 0,84 Eur s DPH pri sume do 30 Eur, 1,19 Eur s DPH pri sume do 150 Eur a 1,80 Eur s DPH pri sume do 300 Eur. Platby za vrátený tovar mimo územia Slovenskej republiky sú znížené o nutné náklady na prevod peňazí v čase uskutočnenia platby.
 
10. Záručná doba
    Záruka sa poskytuje v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ,na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja; po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.
    Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou vadou materiálu.
    Záruka sa nevzťahuje na vady šperkov v dôsledku opotrebovania spôsobeného obvyklým používaním napr. poškriabanie, oxidácia striebra, oter špeciálnej povrchovej úpravy atď.
    Záruka sa nevzťahuje na vady šperkov spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickými vplyvmi, akými sú napr. pretrhnutie retiazky, náramku (alebo ich natiahnutie); deformácia prsteňov, ohnutie a následné ulomenie drieku náušníc, rozbitie kamienkov apod.

    Pri reklamácii, ktorá bola predávajúcim posúdená ako neoprávnená, je kupujúci povinný uhradiť náklady na spätné doručenie tovaru. V prípade, že kupujúci tak neučiní do 60 dní od zaslania výzvy, prepadá tovar v prospech predávajúceho.


11. Výmena tovaru
    Pokiaľ žiadate o výmenu tovaru za iný tovar z iného dôvodu ako dôvodu reklamácie (napr. ste si vybrali nesprávnu veľkosť prsteňa a chcete ho vymeniť za inú veľkosť), účtujeme dodatočné poštovné ako pri platbe vopred. 

12. Vylúčenie zodpovednosti
    1. Nezodpovedáme za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom.
    2. Nezodpovedáme za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
    
13. Ochrana údajov
    Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby a banky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. 

14. Použitie údajov
    Uskutočnením objednávky alebo vytvorením účtu na našej stránke súhlasíte s použitím Vašich údajov na marketingové účely v rozsahu max. 3 reklamné emaily mesačne. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním notifikácie na náš email, prípadne nás o zrušení súhlasu môžete informovať telefonicky.

Copyright © 2018 Maxilver - luxusné striebro a šperky. Všetky práva vyhradené. Powered by nopCommerce